Consilier superior și consilier principal (3 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier superior și consilier principal (3 posturi)

Primăria Municipiului Arad

3 septembrie 2018

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul Autorizări Construcţii:
 • 2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior.
 • Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • domeniul fundamental de ierarhizare: ştiinţe inginereşti: ramura de ştiinţă: inginerie civila sau ramura de ştiinţă: inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii domeniul de licenţă: inginerie electrică sau inginerie energetică sau ramura de ştiinţă: inginerie geologică, mine, petrol şi gaze domeniul de licenţă: inginerie geologică sau inginerie geodezică sau domeniul fundamental de ierarhizare: ştiinţe umaniste şi arte – ramura de ştiinţă – arhitectură şi urbanism conform H.G. nr. 158/2018;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;
  • domeniul fundamental de ierarhizare: ştiinţe inginereşti: ramura de ştiinţă-inginerie civilă sau ramura de ştiinţă; inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii – domeniul de licenţă: inginerie electrică sau inginerie energetică sau ramura de ştiinţă: inginerie geologică, mine, petrol şi gaze domeniul de licenţă: inginerie geologică sau inginerie geodezică sau domeniul fundamental de ierarhizare: ştiinţe umaniste şi arte – ramura de ştiinţă – arhitectură şi urbanism conform H.G. nr. 158/2018;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162, e-mail – pma@primariaarad.ro.

Apply for this Job