Consilier superior și consilier asistent (2 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier superior și consilier asistent (2 posturi)

Primăria Municipiului Arad

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

Serviciul întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional superior;
 • Consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Serviciul întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre:
 • Consilier, clasa I, gradul profesional superior
 • Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă -domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţă inginerie civilă – conform H.G. nr. 158/2018, cu modificările şi completările ulterioare:
  • vechime în specialitate: minimum 7 ani,
 • Consilier, clasa I, gradul profesional asistent
 • Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţă inginerie civilă – domeniul de licenţă inginerie civilă – specializarea căi ferate, drumuri şi poduri – conform H.G. nr. 158/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechime în specialitate: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162, e-mail pma@primariaarad.ro.

Apply for this Job