Consilier superior, principal și asistent (3 posturi) – Unitatea Administrativ-Teritorială - Municipiul Sebeş, Județul AlbaConsilier superior, principal și asistent (3 posturi)

Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Județul Alba

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice, Aparatul de Specialitate al Primarului, ID post 206686;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice, Aparatul de Specialitate al Primarului, ID post 455887;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice, Aparatul de Specialitate al Primarului, ID post 455888.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condiţiile de participare la concurs, postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID post 206686:
  • candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole: căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii: îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală: construcţii miniere;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • Condiţiile de participare la concurs, postul de consilier, clasa I, grad profesional principal, ID post 455887:
  • candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art, 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
  • modificările şi completările ulterioare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii; îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; construcţii miniere;
  • vechime m specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • Condiţiile de participare la concurs, postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID post 455888:
  • candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii; îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; construcţii miniere;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum l an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 04 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, din Sebeş, Parcul Arini, nr. 1, judeţul Alba, persoană de contact: inspector, Nicoleîa Irimie.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, telefon 0258731318.

Apply for this Job