Consilier superior – Primăria Oraşului VideleConsilier superior

Primăria Oraşului Videle

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Videle, județul Teleorman.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de știință:
    1. științe agricole, silvice;
    2. științe inginerești;
    3. științe economice.
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 15 mai 2019, ora 12.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la Primăria Oraşului Videle, Strada Republicii nr. 1, judeţul Teleorman, telefon 0247/453.017, interior 106, e-mail primariavidele@yahoo.com.

Apply for this Job