Consilier superior – Primăria Oraşului PâncotaConsilier superior

Primăria Oraşului Pâncota

30 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Pâncota, județul Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior Compartimentul – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcţii, Protecţia Mediului, Administrarea Domeniului Public şi Privat, Achiziţii Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. în domeniul construcţiilor civile;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 06 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Pâncota, cu sediul în Pâncota, str. T. Vladimirescu nr. 69 judeţul Arad, tel, 0257466301, fax 0257708888, e- mail primariapancota@artelecom.net.

Apply for this Job