Consilier superior – Primăria Municipiului TârgovișteConsilier superior

Primăria Municipiului Târgoviște

7 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor – Compartiment Energetic al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii, stabilite conform H.G. nr, 140/2017, astfel: domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, științe umaniste și arte;
  • minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 16 ianuarie 2018, ora 14.00 – proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din Târgoviște, str. Revoluției nr. 1-3, Județul Dâmbovița, telefon 0245/611.222, interior 117.

Apply for this Job