Consilier superior (2 posturi) – Primăria Municipiului PiteştiConsilier superior (2 posturi)

Primăria Municipiului Piteşti

31 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane;
 2. consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice;
  • cunoştinţe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
  • certificat de absolvire a unui curs de inspector în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
  • certificat de absolvire a unui curs de inspector resurse umane.
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice/administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani;
  • cunoştinţe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 august 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr. 24, intrarea D, Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12, telefon 0372/481.819.

Apply for this Job