Consilier superior – Primăria Municipiului Onești, Județul BacăuConsilier superior

Primăria Municipiului Onești, Județul Bacău

20 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Onești, Județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Direcţia Urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti/ştiinţe administrative;
  • cunoştinţe operare/programare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 aprilie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Onești, str. Oituz nr. 17, etaj 5, camera 503, Județul Bacău, telefon 0234.324.243/216.

Apply for this Job