Consilier superior – Primăria Municipiului Câmpina, judeţul PrahovaConsilier superior

Primăria Municipiului Câmpina, judeţul Prahova

25 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Câmpina, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul superior – Compartimentul Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din cadrul Serviciului Administrarea domeniului public şt privat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările: „Căi ferate, drumuri şi poduri: îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală: Inginerie civilă; Inginerie urbană şi dezvoltare regională: Infrastructura transporturilor metropolitane; Măsurători terestre şi cadastru: Cadastru şi managementul proprietăţilor“;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii nr. 18, județul Prahova, telefon 0244/336.134, interior 155, e-mail luminitaraileanu2@gmail.com.

Apply for this Job