Consilier superior (2 posturi) – Primăria Municipiului Alba IuliaConsilier superior (2 posturi)

Primăria Municipiului Alba Iulia

6 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Direcţia tehnică, dezvoltare – Serviciul investiţii şi lucrări publice:
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior.
 2. Serviciul investiţii şi lucrări publice – Compartiment urmărirea execuţiei lucrărilor publice:
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;
  • cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.
 2. consilier, clasa I, gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publiceminimum 9 ani:
  • autorizaţie pentru activitatea de diriginte de şantier în domeniile: construcţii civile, industriale şi agricole; drumuri, poduri, urnele, piste de aviaţie, transport pe cablu; lucrări hidrotehnice; construcţii edilitare şi de gospodărie comunală; instalaţii aferente construcţiilor;
  • cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, Telefon: 0258 819 462.

Apply for this Job