Consilier superior – Primăria Comunei Tamași, Județul BacăuConsilier superior

Primăria Comunei Tamași, Județul Bacău

31 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Tamași, Județul Bacău, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentului de Evidenţă a Persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • vechime m specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • aptitudini şi abilităţi necesare – capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, simţ aiganizatoric, prestanţă, tact şi discernământ, de a lucra sub presiunea timpului, de comunicare, lucru în echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);
  • atitudini necesare/comportament – flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate, iniţiative, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 iulie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tamași din Tamași, str. Principală nr. 142B, Județul Bacău, telefon/fax 0234/225.025.

Apply for this Job