Consilier superior – Primăria Comunei Polovragi


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier superior

Primăria Comunei Polovragi

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Polovragi, Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuție, temporar vacante, de consilier superior în cadrul compartimentului de asistenţă şi protecţie socială şi autoritate tutelară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, ştiinţe economice, ştiinţe juridice şi tehnice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 mai 2017, ora 11:00: proba scrisă;
  • 11 mai 2017, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei din Comuna Polovragi, Gorj, Polovragi 217365, telefon 0253.476.135, fax 025.3476.015.

Apply for this Job