Consilier superior – Primăria Comunei Iteşti, judeţul BacăuConsilier superior

Primăria Comunei Iteşti, judeţul Bacău

26 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Iteşti, judeţul Bacău, organizează concurs de rerecrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Amenajarea Teritoriului, Disciplină în Construcţii, Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • să îndeplinească condițiile impuse de Legea nr. 350/2001 art. 36^1 lit. (d) de “de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcțiilor, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul comunelor”.

Rectificare conform MO, partea a III-a, nr. 760/30.07.2018.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 30 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Iteşti, judeţul Bacău, telefon 0234/228.803, fax 0234/228.806.

Apply for this Job