Consilier superior – Primăria Comuna Dorna Candrenilor, Judeţul SuceavaConsilier superior

Primăria Comuna Dorna Candrenilor, Judeţul Suceava

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comuna Dorna Candrenilor, Judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior funcţie publică de execuţie la Compartimentul Cadastru urbanism, fond funciar, derulare proiecte, achiziţii publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Dorna Candrenilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 03 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comuna Dorna Candrenilor, Judeţul Suceava, telefon 0230/575.005, e-mail primariadc@yahoo.com.

Apply for this Job