Consilier superior – Ministerul MediuluiConsilier superior

Ministerul Mediului

11 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Mediului, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Pregătire Negocieri şi Monitorizare Angajamente UE, Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
  • domeniul fundamental – Ştiinţe inginereşti:
  • domeniul fundamental – Matematică şi ştiinţe ale naturii; Ramura dc ştiinţă – Ştiinţele pământului şi atmosferei;
  • domeniul fundamental – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice sau ştiinţe politice sau ştiinţe economice;
 • perfecţionări (specializări) – în domeniul protecţiei mediului şi/sau afacerilor europene:
 • limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) – cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (citit, scris, vorbit) – nivel avansat;
 • apt pentru deplasări ocazionale;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 august 2017, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti, telefon 021/408.95.16.

Apply for this Job