Consilier superior (2 posturi) – Ministerul Finanţelor PubliceConsilier superior (2 posturi)

Ministerul Finanţelor Publice

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Finanţelor Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  • consilier clasa I grad profesional superior (2 posturi) la Direcţia de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• Consilier clasa 1 grad profesional superior (1 post):
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
MS Office (Word. Excel, Power Point} sau alte programe similare, e-mail nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate in cadrul probelor de concurs;
limba engleză (citit, scris, vorbit) – cunoștințe de bază ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs.

• Consilier clasa I grad profesional superior (1 post):
studii universitare de licenţă absolvite cu diploma/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
MS Office (Word, Excel, Power Point) sau alte programe similare – nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
limba engleză (citit, scris, vorbit) – cunoştinţe de bază ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia, atribuţiile şi alte condiţii prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate Ia sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală Managemeentul Resurselor Umane, Bucureşti Bd. Libertăţii nr, 16, sectorul 5, telefon 021.319.97.59, int. 2181.

Apply for this Job