Consilier superior – Ministerul Finanţelor PubliceConsilier superior

Ministerul Finanţelor Publice

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Finanţelor Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului informații clasificate – Compartimentul protecția datelor cu caracter personal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii Superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
  • aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar) e-mail – nivel bază – care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba franceză sau engleză – cunoștințe de bază, care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • abilități de comunicare, spirit organizatoric, capacitate de a stabili relații profesionale eficiente, capacitatea de a lucra In echipă, responsabilitate, seriozitate, punctualitate, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a asigura confidențialitatea datelor la care arc acces, perseverență;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 mai 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerul Finanțelor Publice din București, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 2125, e-mail: concursuri@mfinanţe.gov.ro.

descarca: anunt_sic_05042019.docx 1.95MB DOCX

Apply for this Job