Consilier superior – Ministerul Finanţelor PubliceConsilier superior

Ministerul Finanţelor Publice

18 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Finanțelor Publice, din București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția generală economică – Compartimentul control financiar preventiv propriu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor sociale-științe economice sau științe juridice;
  • aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail, internet cunoștințe de bază necesare pentru crearea și utilizarea eficientă a evidențelor extracontabile, întocmirea documentelor de plată și a unor formulare specifice financiar – contabile, care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de asumare a responsabilităților, capacitatea de analiză, capacitatea de sinteză, capacitate de a lucra independent, capacitate de a lucra în echipă, adaptabilitate la schimbări și abilități în utilizarea echipamentelor informatice, autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite;
  • vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerul Finanțelor Publice din București, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 2181, e-mail concursuri@mfinante.gov.ro.

descarca: anunt_concurs_dge_18022019.docx 1.95MB DOCX

Apply for this Job