Consilier superior – Ministerul Finanţelor PubliceConsilier superior

Ministerul Finanţelor Publice

7 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Finanţelor Publice, din București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția generală economică – Serviciul financiar și salarizare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice sau juridice;
  • aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail, internet cunoștințe de bază necesare pentru procesarea de adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări, precum și comunicarea prin poșta electronică, respectiv crearea și utilizarea eficientă a evidențelor extracontabile, întocmirea documentelor de încasare/plată și a unor formulare specifice financiar – contabile, care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • corectitudine, adaptabilitate, flexibilitate, capacitate de a lucra în echipă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerul Finanțelor Publice din București, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 2181, e-mail concursuri@mfinante.gov.ro.

descarca: anunt_concurs_dge_07122018..docx 1.94MB DOCX

Apply for this Job