Consilier superior – Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.)Consilier superior

Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.)

8 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, la Direcţia Minorități, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cursuri de formare profesională în domeniul învățământului primar și preșcolar, vedite cu atestate/certificate/diplome, emise în condițiile legii;
  • cunoștințe operare PC – nivel avansat, atestate prin certificat/diplomă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, din Bucureşti, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, telefon 021.405.62.00, interior 1159 sau 021.405.62.81.

Apply for this Job