Consilier superior (3 posturi) – Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea SoiurilorConsilier superior (3 posturi)

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior – Compartiment achiziţii publice.
• 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior-Serviciul juridic, administrativ şi patrimoniu – Compartiment patrimoniu.
• 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior – Centrul pentru Testarea Soiurilor Portăreşti, judeţul Dolj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior – Compartiment achiziţii publice. Condiţiile specifice prevăzute în fișa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată în domeniul „achiziţii publice”, dovedit cu certificat de absolvire.

• 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior-Serviciul juridic, administrativ şi patrimoniu – Compartiment patrimoniu. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

• 1 post vacant de consilier, gradul profesional superior – Centrul pentru Testarea Soiurilor Portăreşti, judeţul Dolj. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bucureşti, str. Mărăşti, nr. 61, sectorul 1, telefon 021/318.43.80.

Apply for this Job