Consilier superior – Instituţia Prefectului - Judeţului ConstanțaConsilier superior

Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța

21 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Structurii de securitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  •  cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise in condiţiile legii – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 27 decembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, telefon 0241/617.788, interior 29113.

Apply for this Job