Consilier superior – Instituția Prefectului - Județul TimișConsilier superior

Instituția Prefectului – Județul Timiș

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituția Prefectului – Județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Controlul legalității, aplicării actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii: agronomie, drept.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 februarie 2019 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 19 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Instituției Prefectului Județul Timiș, Timișoara, Bd Revoluţiei 1989 nr. 17, telefon 0256.306.115, interior 29051.

Apply for this Job