Consilier superior – Instituţia Prefectului - Judeţul BrăilaConsilier superior

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila

26 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Structură de Securitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică;
  • perfecționări (specializări): cursuri formare/specializare în domeniul informatic, informării, relaţiilor publice şi a informaţiilor clasificate;
  • vechime în specialitate – 9 ani;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe de operare, nivel avansat;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: operativitate, corectitudine, responsabilitate și capacitate în rezolvarea sarcinilor; capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lucra independent și în echipă, abilități în utilizarea echipamentelor informatice;
  • cerințe specifice: are acces la informații clasificate nivel „strict secret“, delegări, când este cazul, disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 februarie 2018, ora 09:00: proba suplimentară eliminatorie de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT;
  • 27 februarie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obţine la sediul Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1, Compartimentul resurse umane şi salarizare, telefon 0239/693.900,e-mail cancelaria@prefecturabraila.ro.

Apply for this Job