Consilier superior, expert principal, referent principal (4 posturi) – Ministerul Finanţelor PubliceConsilier superior, expert principal, referent principal (4 posturi)

Ministerul Finanţelor Publice

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Finanţelor Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, la Direcţia de management a investiţiilor publice, după cum urmează:

  1. consilier clasa I, grad profesional superior (2 posturi)
  2. expert clasa I grad profesional principal (1 post) şi
  3. referent clasa III grad profesional principal (1 post) .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului pentru consilier clasa I grad profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă.studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor ingineriei civile
MS Office (Word, Excel, Power Point) sau alte programe similare, e-mail. internet-nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului pentru consilier clasa I grad profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice
MS Office (Word, Excel, Power Point) sau alte programe similare, e-mail, internet – nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului de expert clasa I grad profesional principal;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice
MS Office (Word, Excel, Power Point) sau alte programe similare, e-mail, internet nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului de referent clasa III grad profesional principal:
studii liceale, respectiv studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat
MS Office (Word, Excel, Power Point) sau alte programe similare, e-mail, internet – nivel mediu, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel de bază, cunoştinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia, atribuţiile şi alte condiţii prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate Ia sediul instituţiei şi pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală Managemeentul Resurselor Umane, Bucureşti Bd. Libertăţii nr, 16, sectorul 5, telefon 021.319.97.59, int. 2181.

Apply for this Job