Consilier superior – Direcția Servicii Publice Bistrița


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier superior

Direcția Servicii Publice Bistrița

4 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Servicii Publice Bistrița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic Marketing.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor sau ingineria transporturilor sau inginerie mecanică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier grad superior minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 aprilie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 08 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 11 mai 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Servicii Publice din Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud, din str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4, telefon 0263/216.202, interior 105.

Apply for this Job