Consilier superior – Direcţia pentru Agricultura Judeţeană TeleormanConsilier superior

Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Teleorman

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice, specializarea contabilitate;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu, dovedite cu diplomă sau atestat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției pentru Agricultură Judeteană Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. C-tin Brincoveanu nr. 73, judțul Teleorman, telefon 0247-315-580.

Apply for this Job