Consilier superior – Direcţia Judeţeană de Statistică IlfovConsilier superior

Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov

6 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul de producţie statistici.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul ştiinţe economice cu specializările: cibernetică economică, statistică şi previziune economică; informatică economică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • condiţii specifice de ocupare a postului – cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) în domeniul tehnologiei informaţiilor: DA – nivel de bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 septembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT;
  • 10 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  • 14 septembrie 2018: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DJS Ilfov din municipiul București, bd. Carol I nr. 12, telefon 021/317.77.92.

Apply for this Job