Consilier superior – Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-SeverinConsilier superior

Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului evidenţă drumuri al serviciului evidenţă şi exploatare drumuri.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti – specializarea căi ferate, drumuri şi poduri;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 august 2017: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 23 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
  • 25 august 2017, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei de Drumuri Judeţene Caraş- Severin – Compartimentul Resurse Umane şi Juridic, la numărul de telefon 0255/228.862.

Apply for this Job