Consilier superior (2 posturi) – Consiliul Judeţean PrahovaConsilier superior (2 posturi)

Consiliul Judeţean Prahova

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Disciplină, Control în Construcţii şi Autorizare, structura Arhitectului Şef;
  2. consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru, structura Arhitectului Şef.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: urbanism, arhitectură, construcţii (construcţii civile, industriale şi agricole: geodezie; hidrotehnică; căi ferate, drumuri şi poduri; instalaţii pentru construcţii, utilaj tehnologic);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): – necesar/nivel mediu;
  • limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleză/franceză – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 august 2017, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 16 august 2017, ora 10:00 – proba scrisă;
  • 18 august 2017, ora 10:00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Prahova din municipiul Ploiești, bd. Republicii nr. 2-4, Palatul Administrativ, cam. 512, etajul 5, și la numărul de telefon 0244/514.864.

Apply for this Job