Consilier superior – Consiliul Judeţean MureşConsilier superior

Consiliul Judeţean Mureş

5 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă la Serviciul Avizare, Autorizare şi Control – Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă (conform H.G. nr. 158/2018, cu modificările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor/programelor de studii universitare la momentul absolvirii) după cum urmează:
 • (DFI) Ştiinţe Umaniste şi Arte – (DL) Arhitectură/Urbanism;
 • (DFI) Ştiinţe inginereşti – (DL) Inginerie civilă/inginerie electrică;
 • (DL) Inginerie geodezică – (S) Măsurători terestre şi cadastru;
 • (DL) Ingineria transporturilor;
 • (DL) Horticultură (S) Specialitatea peisagistică;
 • (DL) Ingineria mediului;
 • (DFI) Ştiinţe sociale – (RSI) Ştiinţe juridice/Ştiinţe administrative;
 • (RSI) Sociologie (S) sociologie/antropologie;
 • (RSI) Ştiinţe economice – (DL) Cibernetică, statistică şi Informatică Economică.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, iniţiativă;
 • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Mureş din Târgu Mureş, Piaţa Victoriei, nr. 1, Judeţul Mureş, telefon 0265/263.211, interior 1236.

Apply for this Job