Consilier superior – Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudConsilier superior

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

27 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului relaţii externe – Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în:
  • domeniul relaţii internaţionale şi studii europene, specializarea relaţii internaţionale şi studii europene sau domeniul drept, specializarea drept european şi internaţional sau domeniul ştiinţe administrative, specializarea administraţie europeană sau ramură de ştiinţă filologie, domeniul de licenţă limbă şi literatură – specializarea limba şi literatura modernă sau domeniul de licenţă limbi modeme aplicate – specializarea limbi modeme aplicate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
  • cunoscător de limba engleză nivel avansat C1 (scris, citit, vorbit), cu diplomă, atestat, certificat sau alte documente echivalente;
  • cunoscător de limba germană sau italiană nivel B1 cu diplomă, atestat, certificat sau alte documente echivalente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 mai 2017: proba proba suplimentară eliminatorie de limba engleză;
  • 31 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul juridic, contencios, resurse umane, Compartiment resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr. 1, telefon 0263/213.657, int. 108.

Apply for this Job