Consilier superior – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate BucureştiConsilier superior

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuţie, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Dom. Fnd: Şt Ing.: R: Ing. electrică, electronică şi telecom.; R: Ing. sist., calc. şi tehn. inf.; R: ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management; Dom. Fnd.: Matern, şi şt. ale nat.: R.:Matem; R: Fizică; Dom. Fnd: Şt. Soc.: R: Şt. ec.; Dom. Fnd.: Ştiinţe biologice şi biomedicale: R.: Medicină; R.: Farmacie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • cunoştinţe operare SIUI/ERP.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 august 2017: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti, telefon telefon 0372.309.240.

Apply for this Job