Consilier superior – Casa Județeană de Pensii BacăuConsilier superior

Casa Județeană de Pensii Bacău

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa Județeană de Pensii Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional superior Ia Serviciul Plăţi Prestaţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau administraţie publică, informatice;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice.
    Alte condiţii necesare:
  • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză-nivel bază. justificate pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii (diplome, certificate, atestate);
  • competenţe în domeniul tehnologiei informatice, respectiv cunoştinţe operare PC-nivel de bază, justificate pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii (diplome,certificate,atestate).
  • abilităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de analiză şi sinteză, abilitaţi de planificare, organizare, comunicare şi relaţionare de lucru în echipă, capacitatea de a lucra cu termene limită, asumare responsabilităţi,adaptabilitate, obiectivitate, confidenţialitate, dicţie, perseverenţa, profesionalism, eficienţă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casa Județeană de Pensii Bacău, din str. I.S. Sturdza, nr. 63, telefon 0234/511.366, interior 129.

Apply for this Job