Consilier superior – Casa de Asigurări de Sănătate SibiuConsilier superior

Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu

13 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier , clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Decontare Servicii Medicale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • cunoştinţe operare SIUI/ERP;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie, minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 aprilie 2017, ora: 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 4, telefon 0269/214.279, interior 120 sau pe www.cnas.ro/cassb/.

Apply for this Job