Consilier superior (2 posturi) – Casa de Asigurări de Sănătate MaramureșConsilier superior (2 posturi)

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș

14 februarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

• consilier, clasa I, superior din cadrul Compartimentului achiziţii publice, logistică şi patrimoniu;
• consilier, clasa I, superior din cadrul Compartimentului programe de sănătate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• consilier, clasa I, superior din cadrul Compartimentului achiziţii publice, logistică şi patrimoniu;

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura de ştiinţă – ştiinţe economice sau în domeniul ştiinţelor inginereşti, ramura de ştiinţă-inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii,
  • cunoştinţe operare ERPşi cunoştinţe operare SEAP;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de 9 ani;
  • permis de conducere categoria B.

• consilier, clasa I, superior din cadrul Compartimentului programe de sănătate.

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura de ştiinţă – ştiinţe economice;
  • cunoştinţe operare SIUI;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 martie 2017: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 15 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș din Baia Mare, str. Dr. Gheorghe Bilașcu nr. 22A, județul Maramureș, telefon 0262/215.207, interior 138.

Apply for this Job