Consilier superior – Casa de Asigurări de Sănătate IalomițaConsilier superior

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița

20 februarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii medicale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale ramura de ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • cunoștințe de operare PC;
  • cunoştinţe operare ERP /SIUI.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 martie 2017: proba scrisă;
  • 24 martie 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița, cu sediul în Slobozia, din str. Matei Basarab, nr. 175, telefon 0243/231.665, interior 28.

 

Apply for this Job