Consilier superior – Casa de Asigurări de Sănătate BacăuConsilier superior

Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

13 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Asigurări de Sănătate Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului Control.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent domeniul fundamental al ştiinţelor sociale, ramura ştiinţelor biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă farmacie;
  • cunoştinţe operare PC, cunoaşterea Sistemului informatic Unic Integrat (SIUI – ERP);

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 mai 2018, termen limită de depunere a dosarelor;
  • 15 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 17 mai 2018, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Bacău din Bacău, str. Mărășești nr. 13, telefon 0234/576.948, interior 109.

Apply for this Job