Consilier superior (2 posturi) – Arhivele NaţionaleConsilier superior (2 posturi)

Arhivele Naţionale

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Arhivele Naţionale anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

• o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Conservare – Restaurare;
• o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condiţiile de participare pentru funcţia publică dc consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Conservare – Restaurare sunt:
  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţă inginerie civilă sau inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii sau în domeniul fundamental matematică şi ştiinţele naturii – domeniul de studii inginerie chimică sau în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte – ramura de ştiinţă arhitectură şi urbanism;
  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 7 ani.
 • Condiţiile de participare pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice sunt:
  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor juridice sau în ramura ştiinţelor economice sau în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti;
  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  perfecţionări/specializări – curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată în domeniul achiziţiilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Arhivelor Naţionale din Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 49, sectorul 5, telefon 0213037080/int. 15772, fax 0213126987, e-mail: resurseumane@arhivelenationale.ro.

Apply for this Job