Consilier superior – Agenția pentru Protecția Mediului TeleormanConsilier superior

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Buget Finanțe Administrativ și Resurse Umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniile fundamentale ştiinţe inginereşti şi ştiinţe sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe operare PC dovedite prin cerţificate/diplome/atestate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 1, telefon 0247.316.228/ 0247.316.229, e-mail office@apmtr.anpm.ro.

Apply for this Job