Consilier superior – Agenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiConsilier superior

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

25 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul ETS – Schema de Comercializare a Certificatelor de Emisii de Gaze cu Efect de Sera – Direcţia Schimbări Climatice, din cadrul Aparatului Propriu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: domeniul de licenţă: fizică, chimie, inginerie chimică, geografie, geologie, ştiinţa mediului, ingineria mediului, inginerie geologică, inginerie energetică, inginerie aerospaţială, ingineria autovehiculelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, ingineria materialelor sau inginerie şi management sau ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor – 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 august 2017: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 05 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interiului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, corp clădire B. nr. 294, sectorul 6, Bucureşti, telefon (021)207.11.01, (021)207.11.53.

Apply for this Job