Consilier superior – Agenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiConsilier superior

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul EMAS Managementul Riscului – Direcţia Controlul Poluării şi Reglementări.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: fizică, inginerie fizică, chimie, inginerie chimică, matematică, informatică, ingineria mediului, ştiinţe inginereşti aplicate, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie civilă, inginerie geodezică, inginerie mecanică, ingineria construcţiilor, fizică tehnologică, cibernetică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 august 2017, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 25 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 28 septembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, corp clădire B. nr. 294, sectorul 6, Bucureşti, telefon (021)207.11.01, (021)207.11.53.

Apply for this Job