Consilier superior – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăConsilier superior

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

16 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, grad profesional superior – Direcţia Coordonarea Reţelei Internaţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – ştiinţe economice;
  • vechime minimă in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani;
  • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet: nivel mediu;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională: engleză – nivel avansat;
  • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 20 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sectorul 4, telefon 0758/102.154, 0758/102.164, 021/332.76.28.

Apply for this Job