Consilier superior – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui



Consilier superior

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui

23 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de consilier superior – Compartiment Monitorizare proiecte finanţate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă din ASE, Informatică şi managementul bazelor de date;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 9 ani;
  • cunoştinţe de operare hardware, software, reţele, sisteme de operare;
  • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, telefon: 0235/318.184.

Apply for this Job