Consilier superior – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă DâmboviţaConsilier superior

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa

1 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante de consilier, clasa I ,grad profesional superior – Compartiment Execuţie bugetară, financiar, contabilitate şi administrare fond garantare pentru plata creanţelor salariale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoașterea limbii engleze sau franceze – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 februarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor; 20 februarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;” Rectificare: (Conform M.O. nr. 127/05.02.2019, partea a III-a).
  • 05 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, din Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 1A, telefon: 0245/615.932, e-mail ajofm@db.anofm.ro.

Apply for this Job