Consilier superior – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă DâmboviţaConsilier superior

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante de consilier, grad profesional superior – Serviciul Administrare Buget, Compartiment execuţie bugetară, financiar, contabilitate şi administrare fond garantare pentru plata creanţelor salariale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe: ştiinţe economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
  • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 ianuarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, din Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 1A, telefon: 0245/615.932.

Apply for this Job