Consilier superior – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeConsilier superior

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier clasa I gradul profesional superior Compartiment Evidență Stocuri.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă: inginerie civilă, domeniul de licenţă: inginerie civilă,
  • Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice, minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din Bulevardul Libertăţii nr. 12A, Sector 5, Bucureşti, tel. 021-311.42.08, e-mail: hr@anrsps.gov.ro.

Apply for this Job