Consilier superior – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeConsilier superior

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Organizarea Mobilizării – Serviciul Pregătirea Economiei și Organizarea Mobilizării.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti;
  • cursuri de perfecţionare în domeniul ştiinţelor militare, informaţii şi ordine publică, atestate prin certificate/diplomă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 19 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 12A, sectorul 5, telefon 021/311.42.08, e-mail hr@anrsps.gov.ro.

Apply for this Job