Consilier superior (39 posturi) – Agenția Națională a Zonei MontaneConsilier superior (39 posturi)

Agenția Națională a Zonei Montane

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Zonei Montane organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  • 7 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană (conform atașament);
  • 32 posturi consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană (conform atașament).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie. Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Inginerie mecanică, Ingineria mediului; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale: Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectură, Urbanism – pentru posturile de Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism – pentru posturile de consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană;
  • limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel avansat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, București, Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Domei, Str. Hune nr. 23, județul Suceava, telefon 0230.375.036.

descarca: Anunt-avizier-site.pdf 307KB PDF

Apply for this Job