Consilier superior – Casa de Asigurări de Sănătate ClujConsilier superior

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Acorduri Regulamente Europene, Formulare Europene.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Cibernetică, statistică şi informatică economică în specializarea informatică economică; Contabilitate în specializarea contabilitate şi informatică de gestiune; Economie în specializarea economie generală; Finanţe în specializarea finanţe şi bănci; Management în specializarea management,
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, Județul Cluj, camera 316, telefon 0264/407.134.

Apply for this Job